Τέλη έτους το αίτημα παράτασης για εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη

Τέλη έτους το αίτημα παράτασης για εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη

Κινήσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών από το υπ. Οικονομίας. Μείον έντεκα τα δικαιολογητικά για τον εξωδικαστικό με τη νέα πλατφόρμα. Σήμερα και αύριο στην ατζέντα κυβέρνησης και θεσμών, εξωδικαστικός, νόμος Κατσέλη και κόκκινα δάνεια.

Ρεπορτάζ από το euro2day.gr

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών διευθέτησης των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4469/2017) στοχεύει το οικονομικό επιτελείο, καθώς στους 13 μήνες που ισχύει ο νόμος, το σύνολο των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών που έχουν επιτύχει ρύθμιση, αριθμεί μόλις τις 240 περιπτώσεις.

Τα θέματα του εξωδικαστικού, του νόμου Κατσέλη και γενικά των κόκκινων δανείων, θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και κυβέρνησης, ενώ αύριο Πέμπτη, τίθενται σε ανώτατο επίπεδο (υπουργών και επικεφαλής των θεσμών).

Σύμφωνα με πληροφορίες, θέμα παράτασης (πέραν του 2018) για τον εξωδικαστικό και το νόμο Κατσέλη, αν και είναι στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν πρόκειται να τεθεί στις παρούσες επαφές με τους θεσμούς, καθώς κρίνεται ως «πρόωρο». Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, το θέμα της παράτασης και των δύο νόμων, θα τεθεί με βεβαιότητα προς το τέλος του έτους. Το αν θα γίνει αποδεκτή από τους θεσμούς, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.

Άσχετα με την παράταση, κοινή εκτίμηση, είναι, πως οι διαδικασίες για τη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να κινηθούν με γρηγορότερο ρυθμό με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι με τη νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία προχθές και με τη συγκρότηση του μητρώου εμπειρογνωμόνων, η διαδικασία σαφώς θα γίνει πιο απλή και γρήγορη. Κι αυτό, διότι με τη νέα πλατφόρμα, πέραν του γεγονότος ότι θα μπορούν να συμπεριληφθούν και τα χρέη του 2017, η αίτηση θα είναι «ελαφρύτερη» κατά 11 δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μια σειρά στοιχείων που έως τώρα έπρεπε να τα υποβάλλει υποχρεωτικά ο οφειλέτης, θα ανακτώνται από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων.

Ειδικότερα, τα στοιχεία τα οποία θα ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, είναι τα εξής:

α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης.

Αντίστοιχα τα στοιχεία τα οποία θα ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) είναι τα εξής:

α) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

β) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Ομοίως για τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ.

Συστάθηκε το μητρώο εμπειρογνωμόνων

Στο μεταξύ, χθες ενεργοποιήθηκε το πρώτο δημόσιο μητρώο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις αποκαλούμενες στο πλαίσιο του νόμου «μεγάλες επιχειρήσεις». Η σύσταση του δημόσιου μητρώου, που αποτελείται από 350 εμπειρογνώμονες, κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς μέσω αυτού θα μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονες το δημόσιο ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που συμμετέχουν ως πιστωτές, δυνατότητα που δεν υπήρχε έως τώρα. Αντίθετα, οι τράπεζες μπορούσαν και μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονα από την ελεύθερη αγορά.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του νόμου, η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση (δηλαδή αυτές που είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2,5 εκατ. ευρώ ή έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, υψηλότερες από 2 εκατ. ευρώ) ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα.

Αντίστοιχα, η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη που αποτελεί μικρή επιχείρηση μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός διορισμός εμπειρογνώμονα).

Έργο του εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του ν. 4469/2017 είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της αιτούσας επιχείρησης, η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών και η επαλήθευση απαιτήσεων, των οποίων η ύπαρξη ή το ύψος αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές.

Η καταβολή της αμοιβής του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το αίτημα διορισμού, ενώ σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.