Η Κομισιόν απειλεί με κυρώσεις την Airbnb

Η Κομισιόν απειλεί με κυρώσεις την Airbnb

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Airbnb να ευθυγραμμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους κοινοτικούς κανόνες – Με κυρώσεις προειδοποιεί η αρμόδια Επίτροπος

Να ευθυγραμμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Airbnb και να βελτιώσει τη διαφάνεια της ως προς την παρουσίαση των τιμών της.

Η Επιτροπή θεωρεί πως η τρέχουσα παρουσίαση των τιμών της Airbnb και ορισμένοι όροι της δεν συμμορφώνονται με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την οδηγία περί αθέμιτων συμβατικών όρων και τον κανονισμό για τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σε ανακοίνωση της στην Επιτροπή, η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βέρα Γιούροβα δήλωσε: «Όλο και περισσότεροι καταναλωτές κάνουν κράτηση των διαμερισμάτων διακοπών στο διαδίκτυο και ο τομέας αυτός έχει προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους παραθεριστές, αλλά η δημοτικότητα δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές. Πρέπει οι καταναλωτές να κατανοήσουν εύκολα τι και για πόσο αναμένεται να πληρώσουν για τις υπηρεσίες και να έχουν δίκαιους κανόνες, όπως για παράδειγμα. για την ακύρωση του καταλύματος από τον ιδιοκτήτη. Αναμένω από την Airbnb να ακολουθήσει γρήγορα τις σωστές λύσεις».

Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές αρχές καταναλωτών και η Επιτροπή ζήτησαν από την Airbnb ορισμένες αλλαγές.

Αναφορικά με την τιμολόγηση Airbnb θα πρέπει:

Αρχικά να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση από την αρχική αναζήτηση στον ιστότοπό του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι, κάθε φορά που προσφέρονται ιδιοκτησίες, θα παρέχεται στον καταναλωτή η συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών επιβαρύνσεων και τελών, όπως η εξυπηρέτηση και ο καθαρισμός ή όταν δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων η τελική τιμή, ενημερώνοντας σαφώς τον καταναλωτή ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετα τέλη.

Έπειτα να προσδιορίζεται σαφώς εάν η προσφορά γίνεται από έναν ιδιώτη οικοδεσπότη ή από κάποιον επαγγελματία, καθώς οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών διαφέρουν.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.