ΟΤΕ: Στο 0,3% οι ίδιες μετοχές

ΟΤΕ: Στο 0,3% οι ίδιες μετοχές

Στο 0,3% ανέρχονται οι ίδιες μετοχές του ΟΤΕ, μετά και την τελευταία αγορά.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 11/4/2018, αγόρασε μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, 43.950 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,2802 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €495.766,09 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.515.060 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,309% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.