ΟΤΕ: Αγορά 50.084 ιδίων μετοχών αξίας €539.848

ΟΤΕ: Αγορά 50.084 ιδίων μετοχών αξίας €539.848

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 22/5/2018, αγόρασε μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, 50.084 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,7789 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €539.848,23.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 2.748.949 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,561% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.