Τη διανομή μερίσματος €0,115 ενέκρινε η Κρι-Κρι

Τη διανομή μερίσματος €0,115 ενέκρινε η Κρι-Κρι

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 και την αγορά ιδίων μετοχών έως του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Κρι-Κρι, στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στην τακτική γενική συνέλευση εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,115 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 23/8/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 24/8/2018 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 29/8/2018, με πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης, εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η εταιρεία θα δικαιούται, στο χρονικό διάστημα από 4/7/2018 έως 30/6/2019, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε το ποσό των €6,00 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των €2,00 ανά μετοχή.Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.