ΟΤΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Μαΐου

ΟΤΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Μαΐου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Μαΐου στις 4 το απόγευμα κάλεσε ο ΟΤΕ τους μετόχους της εταιρείας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η τροποποίηση των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή, Σύνθεση και θητεία του ΔΣ) και 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία ΔΣ) του καταστατικού, ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η τροποποίηση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και η ανακοίνωση παραίτησης μελών και εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.