ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου

Επιδείνωση παρουσίασαν τα μεγέθη της ΓΕΚΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όπου καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση και του κύκλου εργασιών αλλά και των ζημιών. 

Από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι  τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοδοτικών δικαιωμάτων παρουσίασαν συρρίκνωση, ενώ χρηματιστηριακά η μετοχή από την αρχή της χρονιάς έχει καταγράψει απώλειες λόγω και του γενικότερου αρνητικού κλίματος στην οικονομία. 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.