ΥΓΕΙΑ: Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2014

ΥΓΕΙΑ: Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2014

Η μείωση των λειτουργικών και καθαρών κερδών, καθώς επίσης και η αύξηση του κύκλου εργασιών είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2014, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, ο συγκρίσιμος ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση του εννεαμήνου του 2014 , χωρίς τις επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και claw-back, διαμορφώθηκε στα 174,6 εκατομμύρια ευρώ καταγράφοντας αύξηση 2,8% έναντι 169,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν κατά το εννεάμηνο του 2014 στα 10 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 31,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013 που το ποσό είχε ανέλθει στα 14,7 εκατομμύρια ευρώ.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.