Οικονομικά Αποτελέσματα

ΠΛΑΙΣΙΟ: Μείωση κερδών και πωλήσεων το 2015

Με έμφαση στη μακροβιότητα και τη διαρκή αντοχή σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, εν μέσω κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμού της καταναλωτικής δαπάνης, το Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική κερδοφορία προ φόρων και διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσής του. Η Πλαίσιο Computers εμφανίζει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση μετά και την επιστροφή κεφαλαίου 11 εκατ.… περισσοτερα

ΕΛΠΕ: Στα €45 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2015

Σε κέρδη από ζημίες πέρασε το 2015 ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Τα αποτελέσματα, καθώς και το ύψος των εσόδων από πωλήσεις, επηρεάστηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου καταγράφοντας ζημίες λόγω μείωσης της αξίας των αποθεμάτων άνω των €300 εκατ. περισσοτερα

ΟΠΑΠ: Διεύρυνση κερδών το 2015

Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν στην ελληνική οικονομία, αλλά και την επιδείνωση των σχέσεών του με το ελληνικό Δημόσιο, ο όμιλος ΟΠΑΠ είχε θετική πορεία κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού έδειξαν ότι τα έσοδα παρέμειναν σταθερά ενώ υπήρξε σημαντική αύξηση των κερδών. Το διοικητικό… περισσοτερα

ΚΟΡΡΕΣ: Αύξηση πωλήσεων το 2015 για τον όμιλο

Με αύξηση των πωλήσεων, της λειτουργικής κερδοφορίας και με θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές έκλεισε το 2015 για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ. Η αναδιάρθρωση του 2014 έφερε ζημίες στον Όμιλο και την Μητρική Εταιρεία. περισσοτερα

PROFILE: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές στοχεύει το 2016 η όμιλος της Profile, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού για το διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο καθώς και τον δημόσιο τομέα.  Οι διεθνείς αγορές αντιστάθμισαν τις απώλειες που δέχθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2015 στην εγχώρια… περισσοτερα

ΕΧΑΕ: Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015

Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια του έτους επηρέασαν αρνητικά τον όμιλο ΕΧΑΕ o oποίος ολοκλήρωσε το 2015 με πτώση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη. Ο όμιλος αποφάσισε να προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους €0,10 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,22 ευρώ ανά μετοχή.… περισσοτερα

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.