Επιχειρήσεις

Quest: Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2014

Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και η επιδείνωση της κατάστασης δανεισμού είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου Quest κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών… περισσοτερα

ΔΕΗ: Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2014

Η πτώση της καθαρής και λειτουργικής κερδοφορίας, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, αλλά και η αύξηση του καθαρού χρέους είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία της ΔΕΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών… περισσοτερα

Attica Group: Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2014

Η μείωση του κύκλου εργασιών, η διεύρυνση των λειτουργικών ζημιών αλλά και η αύξηση των καθαρών ζημιών είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου Attica Group κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου… περισσοτερα

ΟΠΑΠ: Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2014

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας καθώς επίσης και η βελτίωση της κατάστασης δανεισμού είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου ΟΠΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ΟΠΑΠ… περισσοτερα

Fourlis:Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2014

Βελτιωμένα είναι τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου Φουρλής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας, παράλληλα με την συρρίκνωση των καθαρών ζημιών. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Φουρλής για τη… περισσοτερα

ΕΛΓΕΚΑ: Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2014

Η μείωση του κύκλου εργασιών, η ραγδαία αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και η σημαντική συρρίκνωση των ζημιών, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών… περισσοτερα

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.