Ε2 :Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια

Ε2 :Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια

Τα εισοδήματα από ενοίκια οι φορολογούμενοι οφείλουν να τα δηλώσουν στο έντυπο Ε2.
Συγκεκριμένα, στην "Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα από Ακίνητη Περιουσία", και κατόπιν το ποσό αυτό μεταφέρεται αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή του Ε2 στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 από όπου θα προκύψει και ο φόρος που θα πρέπει να καταβάλει στο κράτος ο φορολογούμενος για το ποσό αυτό του εισοδήματος που εισέπραξε από ενοίκια.

Αρλέτα Βελισσαράκου-φοροτεχνικός

Η κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια είναι

• 15% για ποσά έως 12.000 ευρώ.

• 35% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ.
• 45% για το κλιμάκιο εισοδήματος που υπερβαίνει τα 35.001 ευρώ.
Τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβαρύνονται και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν έως 10%.
Στο έντυπο Ε1 στον υποπίνακα Δ2 δηλώνουμε τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.
Στο Ε2 στη στήλη 13 συμπληρώνονται τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε στο φορολογικό έτος 2017 θα μεταφερθεί στον κωδικό 103 της δήλωσης Ε1.
Στο Ε2 στη στήλη 16 συμπληρώνονται τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.