ΑΑΔΕ :Ε3 και έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για το 2017

ΑΑΔΕ :Ε3 και έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για το 2017

Η Α.Α.Δ.Ε. στις 16.4.2018 με την ΠΟΛ.1072/2018 εγκύκλιο έδωσε αναλυτικές οδηγίες ανά πίνακα και κωδικό για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού.Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του φορολογικού έτους 2017, οι φορολογούμενοι ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο για την έκπτωση ή μη των δαπανών των επιχειρήσεων και αναλόγως κάνουν χρήση του πίνακα Ε' του εντύπου Ε3 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ) για την ορθή εξαγωγή του φορολογικού αποτελέσματος.

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.