Ε1:Αποδοχές και συντάξεις προσυμπληρωμένες – Τι γίνεται αν υπάρχει λάθος

Ε1:Αποδοχές και συντάξεις προσυμπληρωμένες – Τι γίνεται αν υπάρχει λάθος

Τα στοιχεία αποδοχών και συντάξεων είναι προσυμπληρωμένα στο Ε1, αλλά σε περίπτωση ελέγχου θα ζητηθεί να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων και οι βεβαιώσεις συντάξεων, εισφορών και επιδομάτων.Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της ΑΑΔΕ που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1025/21-2-2017.Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν συμφωνούν με προσυμπληρωμένα πεδία στους κωδικούς των εισοδημάτων επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων θα προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.