Έλεγχοι από την εφορία στην ακίνητη περιουσία και στο μετοχολόγιο των φορολογούμενων

Έλεγχοι από την εφορία στην ακίνητη περιουσία και στο μετοχολόγιο των φορολογούμενων

Έλεγχος από την εφορία στην ακίνητη περιουσία και στο μετοχολόγιο των φορολογούμενων καθώς και στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί κάθε επιχείρηση ,επιχειρεί να αποκτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων οφειλετών και περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Μέχρι να λειτουργήσει πλήρως το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, η ενεργοποίηση του οποίου πήρε νέα αναβολή για τον Μάρτιο του 2019, προβλέπεται η διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με τα ηλεκτρονικά συστήματα ....ώστε να υπάρχει εικόνα του χαρτοφυλακίου μετοχών των φορολογουμένων με το Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό κάθε ακινήτου και με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπου δηλώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων ανά επιχείρηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή ρίχνει μεγάλο βάρος στην επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων και στην περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.