“ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΚΕ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ”

“ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΚΕ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ”

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 14ο ετήσιο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα: “Επαναπροσδιορίζοντας το όραμα ΕΚΕ: Καινοτομία, Κυκλική Οικονομία, Συμμετοχή”, στις 3 Νοεμβρίου 2016 στο Μουσείο Μπενάκη.

Κατά τη διάρκεια του σημαντικού αυτού φόρουμ, επιχειρήσεις και φορείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για νέες ευκαιρίες εφαρμογής της ΕΚΕ καθώς και για την ανάπτυξη περισσότερο ουσιαστικών πρακτικών.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα τα οποία με μεγάλη δυσκολία επιλύονται. Οι επιχειρήσεις εκτίθενται σε πολλαπλές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές που δημιουργούν κινδύνους αλλά και ευκαιρίες στην αναζήτηση για βιώσιμη ανάπτυξη. O σχεδιασμός και η υιοθέτηση βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών, και επιχειρηματικών μοντέλων είναι πλέον απαραίτητα για την επιχειρηματική επιτυχία. Αυτό ξεκινά με τον επαναπροσδιορισμό του οράματος για τη ΕΚΕ με έμφαση στα θέματα ουσίας, σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Εταιρείες με όραμα, βλέπουν την ΕΚΕ ως κεντρικό σημείο της στρατηγικής τους για την δημιουργική αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων των επιχειρήσεών τους. Το περιεχόμενο του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη διατύπωση και δημιουργία νέων επιτυχών στρατηγικών, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τομείς. Η ΕΚΕ δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα από την καινοτομία, μέσα από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας ως δύναμη ανάπτυξης και μέσα από τα οφέλη που συνεπάγεται η συμμετοχή εργαζομένων και καταναλωτών.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πρωτοβουλία CSR Marketplace, όπου επιχειρήσεις παρουσιάζουν εφαρμογές των καλών πρακτικών, φέτος θα εστιάσουμε σε καινοτόμες δράσεις εμπλοκής εργαζομένων και καταναλωτών ώστε να εμπνεύσουμε αντίστοιχες μελλοντικές δράσεις από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

Εξελισσόμενα νέα επιτυχημένα μοντέλα προϋποθέτουν συμμετοχή στο διάλογο για τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων που προσδίδουν αξία σε όλους τους συμμέτοχους. Το συνέδριο σας τοποθετεί στο κέντρο αυτού του διαλόγου παρέχοντας πληροφορίες ώστε η ΕΚΕ να αποτελεί σημαντική αξία και μοχλό ανάπτυξης, για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες και για τη χώρα συνολικά.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.